PONIEDZIAŁEK - PROPOZYCJA PLANU ZAJĘĆ ZDALNYCH DLA UCZNIÓW

Po kliknięciu w nazwę przedmiotu otworzy się folder z materiałami do lekcji zdalnej przygotowanymi przez nauczycieli. Zadania można wykonać również w innym czasie wszystko zależy od możliwości ucznia. Jest to jedynie propozycja rozkładu materiału zgodna z dotychczasowym planem lekcji z małymi korektami tak aby równomiernie rozłożyć materiał.

Lekcja

1a

1b

1c

1.  8:00- 8:45

eduk.wczesn.

eduk.wczesn.

eduk.wczesn.

2.  8:55- 9:40

eduk.inform.

eduk.wczesn.

eduk.wczesn.

3. 9:50-10:35

j.angielski

j.angielski

eduk.inform.

4. 10:45-11:30

religia

religia

eduk.wczesn.

 

 Lekcja

2a

2b

3a

3b

1  8:00- 8:45

eduk.wczesn.

eduk.wczesn.

eduk.wczesn.

eduk.wczesn.

2  8:55- 9:40

eduk.wczesn.

eduk.wczesn.

eduk.wczesn.

eduk.wczesn.

3  9:50-10:35

j.angielski

gimnastyka
w domu
j.angielski

eduk.wczesn.

4 10:45-11:30

gimnastyka
w domu

 

gimnastyka
w domu

gimnastyka
w domu

 

  Lekcja

4a

4b

5a

5b

5c

1  8:00- 8:45

j.polski

j.angielski

technika

j.polski

j.polski

2  8:55- 9:40

j.angielski

matematyka

matematyka

j.angielski

historia

3  9:50-10:35

matematyka

j.polski

j.angielski

historia

biologia

4 10:45-11:30

gimnastyka
w domu

gimnastyka
w domu

j.polski

matematyka

technika

 

 Lekcja  

6a

6b

7a

7b

1  8:00- 8:45

matematyka

j.angielski-Dz

Innowacja Mat-Tech

matematyka

2  8:55- 9:40

geografia

j.polski

j.angielski gr.1

j.niemiecki gr.2

biologia

3  9:50-10:35

j.polski

matematyka

j.polski

j.polski

4 10:45-11:30

biologia

historia

chemia

informatyka gr.1

j.angielski gr.2

5 11:45-12:30

historia

plastyka

j.niemiecki gr.1

informatyka gr.2

plastyka

6 12:45-13:30

religia

religia

plastyka

gimnastyka
w domu

 

  Lekcja

8a

8b

8c

1  8:00- 8:45

j.angielski gr.1, gr.2

inn.Matema

chemia

2  8:55- 9:40

j.polski

j.polski

matematyka

3  9:50-10:35

matematyka

chemia

j.polski

4 10:45-11:30

j.niemiecki gr.1, gr.2

z.rozw.ang

j.angielski

5 11:45-12:30

wos

wos

historia

6 12:45-13:30

religia

j.niemiecki

informatyka gr.1

7 13:40-14:25

gimnastyka
w domu

historia

gimnastyka
w domu