Drodzy Rodzice i Uczniowie!!!

Apelujemy o bezwzględne przestrzeganie zaleceń kwarantanny domowej podczas dwutygodniowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Sytuacja jest wysoce niepokojąca, a zamknięcie szkoły nie stanowi dodatkowych ferii wypoczynkowych i czasu na rozrywkę. Uczniu, pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe, boiska szkolne, place zabaw, jeśli przebywa tam więcej niż trzy osoby). Przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki. Odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela. Przestrzegaj zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK przygotowały propozycje dla nauczycieli i dyrektorów do zdalnej nauki z uczniami. Do dyspozycji nauczycieli jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów i maturzystów. Zachęcamy do korzystania!
Na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje można znaleźć propozycje dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zgodne z aktualną podstawą programową. To treści, które mogą być wykorzystane w trakcie zdalnego nauczania.

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna