W związku z zaleceniami Podkarpackiego Kuratora Oświaty w dniach od 12 do 13 marca 2020r. (czwartek-piątek) zajęcia dydaktyczno – wychowawcze będą odwołane. W tych dniach dla dzieci, których Rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki w klasach lekcyjnych zorganizowane będą zajęcia opiekuńcze zgodnie z planem lekcji.

Od poniedziałku 16 marca przez najbliższe dwa tygodnie szkoła będzie zamknięta.

Przypominamy, że Rodzicom dzieci do lat 8 w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz. U. 2017 poz. 1368)

Proszę śledzić na bieżąco informacje pojawiające się w dzienniku elektronicznym oraz na stronie szkoły.