W pierwszym półroczu dzieci ze świetlicy szkolnej z grup I i II pod opieką wychowawczyń p. Haliny Rachwalskiej i p. Ewy Bryła wykonywały prace plastyczne. Różne techniki oraz tematyka integrowały i motywowały dzieci do współpracy grupowej, budziły inwencję twórczą w atmosferze wspólnej zabawy. Zapraszamy do obejrzenia efektów wspólnej pracy.