Dnia 4 lutego 2020 roku uczniowie klas ósmych wraz z opiekunami mieli możliwość poznania oferty Zespołu Szkół nr 3 w Sanoku na specjalnie zorganizowanych zajęciach. Szkoła zaprezentowała kierunki kształcenia, wskazała nowoczesną i bogatą  bazę dydaktyczną wraz ze specjalistycznymi pracowniami zawodowymi, przedstawiła zróżnicowane zajęcia lekcyjne prowadzone w szkole oraz możliwości wyjazdów zagranicznych. Uczestnicy mogli obserwować, a nawet  brać udział w ciekawych doświadczeniach fizycznych, prowadzonych przez starszych kolegów i koleżanki oraz zobaczyć praktyczną stronę nauki zawodu. Dla wielu naszych uczniów był to czas, w którym nabrali pewności wyboru szkoły ponadpodstawowej.