W pierwszy dzień ferii zimowych, 12 stycznia, odbył się kolejny, 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczne podsumowanie akcji odbywało się pod hasłem: „Wiatr w żagle”, a pieniądze zbierano na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji.
Jak co roku, nasi uczniowie wyruszyli na ulice Sanoka, by kwestować na rzecz ogólnopolskiej akcji. Wielu uczniów z klas ósmych naszej szkoły zdecydowało się pracować na rzecz orkiestry pod opieką rodziców (młodzież do lat 16 nie może kwestować bez opieki osoby dorosłej). Mimo chłodu, atmosfera była gorąca, a wszyscy wolontariusze zadowoleni, choć  zmęczeni dotarli do sztabu, aby oddać zebrane pieniądze, które zasilą konto fundacji, zaopatrującej szpitale dziecięce w niezbędny sprzęt specjalistyczny umożliwiający ratowanie życia i zdrowia wielu maluchom.
Nasi uczniowie zebrali w tym dniu w sumie 3.031 złotych i 93 grosze.
Wszystkim ósmoklasistom, którzy poświęcili swój czas  i energię, aby pomóc zebrać jak najwięcej pieniędzy potrzebnych na leczenie dzieci, bardzo dziękujemy. Serdeczne podziękowania składam również rodzicom zaangażowanym w opiekę nad grupami kwestujących wolontariuszy z naszej szkoły.
Koordynator akcji WOŚP w SP3 – Lilianna Sabat.