Zapraszamy chętnych uczniów klas VI na eliminacje do konkursu „PASJONACI PRZYRODY”, które odbędą się w dniu 10 lutego 2020 r./tj. poniedziałek/ o godzinie 7.10 w sali nr A104 . Konkurs  jest wpisany na listę konkursów Kuratora Oświaty, co laureatom umożliwi uzyskanie dodatkowych punktów przy rekrutacji do szkół średnich. Szczególnie zapraszamy uczniów zainteresowanych biologią i geografią, ponieważ z nimi związana jest tematyka konkursu.

Konkurs obejmuje następujący zakres materiału

 1. Mapa i skala.
 2. Odległości na mapie i w terenie.
 3. Ukształtowanie powierzchni na mapach.
 4. Rodzaje map (czytanie mapy).
 5. Współrzędne geograficzne.
 6. Rozciągłość południkowa i równoleżnikowa.
 7. Ziemia w Układzie Słonecznym.
 8. Ruch obrotowy Ziemi.
 9. Ruch obiegowy Ziemi.
 10. Strefy oświetlenia Ziemi.
 11. Położenie i ukształtowanie powierzchni Europy.
 12. Zróżnicowanie klimatyczne Europy.
 13. Podział polityczny Europy
 14. Budowa komórki roślinnej i zwierzęcej.
 15. Samożywność (przebieg fotosyntezy, przykłady organizmów).
 16. Cudzożywność.
 17. Sposoby oddychania organizmów.
 18. Bezkręgowce (parzydełkowce, płazińce, nicienie, pierścienice, skorupiaki, mięczaki). Cechy charakterystyczne budowy, przykłady gatunków, znaczenie).

Chętnych prosimy o zgłoszenia do piątku (7 lutego) u p. Katarzyny Krawieckiej (sala A106) lub u p. Małgorzaty Jezior (sala A104). Zapraszamy