W związku ze zbliżającymi się Świętami Zmarłych dnia 24 października 2019r. klasa 4B wraz z wychowawcą p. Dagmarą Zulewską oraz nauczycielem wspomagającym p. Julitą Hańską-Hnat wybrała się na cmentarz.
Dzieci zapaliły znicze na cmentarzu  wojskowym z mogiłami żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego poległych w walkach o wyzwolenie w latach 1918-1948, a także odwiedziły kwaterę żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zginęli w 1944r. w walkach na froncie wschodnim II wojny światowej o tzw. wyzwolenie ziemi sanockiej.
Klasa miała okazję zobaczyć również znajdujący się nieopodal cmentarz żydowski z XIX w. wpisany do gminnego rejestru zabytków miasta Sanoka. Podczas zwiedzania cmentarza nie zabrakło również chwili zadumy pod Krzyżem Powstańców upamiętniającym polskie powstania niepodległościowe.
Święto Zmarłych i Dzień Zaduszny to czas wspomnień o tych, którzy odeszli. Wobec śmierci wszyscy jesteśmy równi, a pamiętać należy również o tych, o których nie ma już kto pamiętać. Pochylmy się więc nad grobami bliskich, ale również  tych nieznajomych, zapalmy znicz i pomódlmy się.
Niech słowa poetki Wisławy Szymborskiej: „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci” będą przypomnieniem, że pamięć o zmarłych odradza żywych.