Ślubujemy!
Pasowanie na ucznia to ważne wydarzenie w życiu  szkoły jak i  każdego młodego człowieka, gdyż staje się pełnoprawnym członkiem społeczności uczniowskiej. W piątkowe popołudnie 4  października 2019 roku w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki uczniowie klas pierwszych złożyli  uroczyste ślubowanie w obecności zaproszonych gości Pani Dyrektor  Anny Grzebień, Wicedyrektor Pani Kamilli Jaros-Mulka oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Rodziców Pani Edyty Kulawiak-Roman, nauczycieli oraz rodziców. W  szeregi pełnoprawnych uczniów wstąpiło 51 pierwszoklasistów.
Uroczystość rozpoczęły dzieci, które dumnie, ze śpiewem na ustach  Hej ho, hej ho do szkoły by się szło wkroczyły na scenę sali teatralnej po to, aby zaprezentować swoje umiejętności artystyczne. Były wiersze, śpiewy i tańce przygotowane pod kierunkiem wychowawczyń Elżbiety Kuzickiej, Jolanty Pałys, Barbary Kosztołowicz. Następnie Pani dyrektor skierowała kilka ciepłych słów do pierwszoklasistów i ich rodziców. Po przemówieniu nastąpił długo wyczekiwany moment. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed sztandarem szkoły pierwszacy ślubowali:
"Ślubuję być dobrym uczniem, dbać o dobre imię szkoły, uczyć się pilnie i być dobrym kolegą. Swym zachowaniem i nauką będę sprawiać radość rodzicom i nauczycielom."

Po złożeniu ślubowania Pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, mówiąc "Pasuję Cię na ucznia" i dotykając ołówkiem  jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych.
Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz książeczki ufundowane przez Radę Rodziców. Wszystkie klasy zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia i udały się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.