Terminy konsultacji indywidualnych dla rodziców:

Konsultacje nauczycieli z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020