Olimpiada przedmiotowa OLIMPUS z języka angielskiego co roku cieszy się dużym zainteresowaniem naszych uczniów. Ciekawe zadania sprawdzające nie tylko umiejętności językowe uczestników, ale też wiedzę ogólną zachęcają do udziału. W tym roku po raz pierwszy zapraszamy na sesję jesienną. która ma inną formułę. Jest to test wielokrotnego wyboru składający się z 30 pytań. Do każdego pytania podane zostaną 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie.
Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i najlepsi uczestnicy zyskują tytuł laureata, a wszyscy otrzymają dyplomy uznania. Organizatorem konkursu w naszej szkole jest p. Anita Leszczyńska. Chętni uczniowie zgłaszają się do nauczycieli języka angielskiego do 10.10.2019 r. i wpłacają 10 zł kosztów uczestnictwa. Konkurs odbędzie się 6 listopada 2019 r. Miejsce i godzina zostaną podane w późniejszym terminie.