Informujemy, że w dniu 2.10.2019r. (środa) w godzinach 16.30 do 19.30 odbędzie się dyskoteka szkolna dla uczniów klas 4-8. Uczniowie, którzy zdecydowali się na udział w dyskotece nie mogą z niej wychodzić  przed godziną 19.15.
Wcześniejsze wyjście jest możliwe tylko pod warunkiem pisemnego zwolnienia od rodzica/opiekuna prawnego. Zwolnienie zostaje w szkole i zawiera klauzulę Biorę pełną odpowiedzialność za dziecko w czasie jego powrotu ze szkoły do domu”.