Drukuj


ZAPRASZAMY
CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ:
•Łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie;
•Przystosowanie dzieci do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie;
•Zapewnienie opieki wychowawczej;
•Tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce;
•Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków;
•Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom;
•Wdrażanie do prawidłowego pełnienia ról społecznych;
•Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.

Funkcjonowanie świetlicy:
Czwartek 15.30 – 18.30

Kontakt
662895016, 690804999

Osoby prowadzące świetlicę:
mgr resocjalizacji Beata Bazalińska,
mgr Monika Kijowska socjoterapeuta, pedagog resocjalizacji.