W dniu 4 września o godzinie 16:00 na parterze w segmencie A w sali nr 3 odbędzie się tak jak w ubiegłym roku spotkanie organizacyjne rodziców dzieci z Sanoka, które zostały skierowane na zajęcia rewalidacyjne lub z pomocy psychologiczno-pedagogicznej do sali integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Sanoku. Proszę przynieść ze sobą ksero orzeczenia dziecka i plan zajęć, aby umówić się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia.