18 czerwca w naszej szkole odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów  klas ósmych i trzecich klas gimnazjalnych. Rozpoczęliśmy od uroczystej mszy świętej, którą poprowadził ksiądz Roman Lorens, kierując mądre słowa  do absolwentów, rodziców i pracowników szkoły. Wspaniałą oprawę muzyczną do mszy przygotował nasz szkolny zespół muzyczny – już było bardzo wzruszająco.
Oficjalną część uroczystości szkolnych uczniowie rozpoczęli niesamowitym polonezem, który urzekł wszystkich zebranych. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewani hymnu państwowego głos zabrała pani dyrektor Małgorzata Kielar, która w swoim ciepłym przemówieniu przedstawiła największe osiągnięcia naszych absolwentów, pogratulowała uczniom, rodzicom i nauczycielom, podziękowała wszystkim, życząc powodzenia w dalszej edukacji. Następnie Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Turystyki pani Irena Penar pogratulowała osiągnięć uczniom i nauczycielom oraz wręczyła nagrody najlepszym  absolwentom. Na szczególne wyróżnienie zasłużył Ernest Mołczan – absolwent klasy gimnazjalnej, który otrzymał tytuł PRYMUSA SZKOŁY. Zasłużył na niego jak nikt inny – jest czterokrotnym laureatem i finalistą kuratoryjnych konkursów przedmiotowych, finalistą i laureatem innych konkursów wiedzy o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim, odnosił również sukcesy w zawodach sportowych i konkursach artystycznych, na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymał średnią ocen 6,0. Najlepszym absolwentem wśród uczniów klas ósmych został Krystian Florko – również kilkukrotny laureat i finalista kuratoryjnych konkursów przedmiotowych i wspaniały sportowiec, reprezentujący szkołę szczególnie w łyżwiarstwie szybkim i lekkiej atletyce.
Kolejnym punktem akademii były wpisy najlepszych absolwentów do „ZŁOTEJ KSIĘGI”, a że nasi uczniowie w tym roku szkolnym uzyskali naprawdę bardzo wysokie wyniki, to mimo bardzo wysokich wymagań wpis otrzymało aż 27 z klas gimnazjalnych i 11 uczniów klas ósmych. Na 118 absolwentów, aż 64 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem Później nastąpiło wręczenie dyplomów i nagród książkowych wyróżniającym się uczniom, listów gratulacyjnych i podziękowań dla rodziców. Przedstawiciele Rady Rodziców również zabrali głos gratulując  uczniom, dziękując  nauczycielom i Dyrekcji. Zaprezentowano również nowy Samorząd Szkolny.
Po części oficjalnej uczniowie przedstawili pełen humoru, dynamiczny i momentami wzruszający  program artystyczny, w którym po raz ostatni wystąpili na szkolnej scenie. Oryginalny scenariusz składał się z różnych scenek przedstawiających życie naszej szkoły, piosenek, tańca i podziękowań zawartych w przedstawionych tekstach. Po uroczystości uczniowie spotkali się na ostatniej dyskotece szkolnej z poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.
Dziękujemy nauczycielom, uczniom i rodzicom za zaangażowanie i wspaniałe przygotowanie tej uroczystości. Szczególnie podziękowania składamy pani Renacie Szmyd oraz Oli Krawieckiej i Amelii Ruchlewicz – za przygotowanie poloneza, Emilii Błażewicz za  pracę nad scenariuszem uroczystości, Helenie Ostrowskiej i Kacprowi Baranowi za czuwanie nad muzyczną stroną uroczystości, a za wspaniały akompaniament podziękowania kierujemy do Mateusza Putyry i Ernesta Mołczana. Najgorętsze podziękowania składamy wszystkim wychowawcom tegorocznych absolwentów - paniom: Zdzisławie Janowskiej, Małgorzacie Jezior, Katarzynie Krawieckiej, Agnieszce Nagórny i Dagmarze Zulewskiej za przygotowanie uroczystości i czuwanie nad całością przedsięwzięcia. Będzie co wspominać!