14 czerwca Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ogłosiła oficjalne wyniki z egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty w szkołach podstawowych. W bieżącym roku w naszej szkole do egzaminów przystąpiło 75 uczniów oddziałów gimnazjalnych i 42 uczniów klas ósmych. Uzyskane wyniki potwierdzają w sposób obiektywny, iż po raz kolejny wyniki uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Sanoku są powodem do dumy. Wartości procentowe plasują nas powyżej wyników województwa i średniej krajowej.

 

Tegoroczny sukces jest szczególnie bardzo cenny i wyjątkowy, ponieważ ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych, zarówno na poziomie szkół podstawowych jak i gimnazjów, nasi uczniowie osiągnęli bardzo wysokie średnie wyniki (stanin 5 średni, 6 wyżej średni lub 7 wysoki).

Na szczególna pochwałę zasłużyli uczniowie najliczniejszej klasy gimnazjalnej 3gA (29 osobowej), którzy uzyskali następujące średnie wyniki:

W klasie tej w wyniku klasyfikacji aż 26 uczniów na 29 uzyskało świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem (czerwonym paskiem).
Tak wysokie wyniki absolwentów Szkoły Podstawowej nr 3 to efekt wspólnej, systematycznej i konsekwentnej pracy młodzieży, nauczycieli i rodziców. Wynik 100% uczniowie uzyskali w 25 przypadkach. Wytężona praca zaowocowała. 
Gratulacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli!