Organizatorem Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji jest Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oraz dyrektorzy szkół, w których odbywają się poszczególne etapy konkursu, w szczególności IV Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie (organizator etapu powiatowego, rejonowego i finałowego konkursu). Konkurs odbywa się pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Podkarpackiego  oraz Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
Uczestnikami pierwszego poziomu konkursu  mogą być uczniowie klas pierwszych liceów, klas pierwszych i drugich techników oraz klas trzecich gimnazjów i klas ósmych szkół podstawowych. Na pierwszym poziomie tego konkursu wziął udział jeden z uczniów naszej szkoły Ernest Mołczan, który po przejściu wszystkich trzech etapów zajął III miejsce w finale.
Ernest uczestniczył w uroczystym rozdaniu nagród XIX Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji 11 czerwca 1019 podczas konferencji „Twarze Matematyki” z okazji Roku Matematyki i 100-lecia Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
Gratulujemy ogromnego sukcesu!