Wyniki wyborów

  1. Zofia Chryń – 7 c – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
  2. Alicja Rachwalska – 4 a – z-ca przewodniczącej

Rada Samorządu:
3. Natalia Bogaczewicz – 7b
4. Michał Nowicki – 5 a
5. Wiktoria Pietrzak – 4c
6. Zofia Kopczak – 7 a
7. Blanka Banasiewicz – 4 b
8. Oliwia Nicko – 6 b
9. Nikodem Wójcicki – 3 a
10. Diana Zabłotny – 5 b
11. Eliza Ciępiel – 6 a
W maju poszczególne klasy wybrały swojego przedstawiciela, będącego kandydatem do Rady Samorządu Uczniowskiego na następny rok szkolny 2019/2020. Wybrani uczniowie przygotowali plakaty promujące ich osobę jako przewodniczącego. W połowie czerwca komisja ósmoklasistów przeprowadziła tajne głosowanie. Każdy uczeń mógł zagłosować na jedną osobę, znajdującą się na liście chętnych uczniów. Następnie przedstawiciele komisji zliczyli głosy. Największym poparciem wśród uczniów cieszyła się Zosia Chryń, która została przewodniczącą. Zapytana, potwierdziła, że jest gotowa pełnić te funkcję. Niemałym powodzeniem cieszyła się Ala Rachwalska, która dopiero rozpoczyna swoją karierę wśród uczniów klas IV – VIII, a już objęła funkcję zastępcy przewodniczącej. Serdecznie gratulujemy zwyciężczyniom i pozostałym członkom samorządu, wchodzącym w skład Rady Samorządu w roku szkolnym 2019/2020.