SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE !

 

Jutro mimo trwającego ogólnopolskiego strajku w naszej szkole rozpoczynają się egzaminy. W związku z tym proszę Państwa o dopilnowanie, aby wszyscy uczniowie w ubiorze odpowiednim do rangi wydarzenia zgłaszali się w poszczególnych dniach egzaminu w szkole najpóźniej o godzinie 8:20.

Każdy zdający powinien:
– posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem,
– mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis lub pióro z czarnym tuszem lub atramentem (nie zmazywalny),
– na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę,
– rysunki – jeżeli trzeba je wykonać zdający wykonuje długopisem,
– nie wykonujemy rysunków ołówkiem, nie używamy korektora.

Wszystkie telefony i inne urządzenia elektroniczne zostawiamy w domu. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę urządzeń telekomunikacyjnych !!!

 HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA10 kwietnia 2019 r. (środa)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
- z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
-z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
-z zakresu matematyki – godz. 11:00

JĘZYK ANGIELSKI12 kwietnia 2019 r. (piątek)
-na poziomie podstawowym – godz. 9:00
-na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

JĘZYK POLSKI - 15 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) – godzina 9:00
MATEMATYKA - 16 kwietnia 2019 roku (wtorek) – godzina 9:00
JĘZYK ANGIELSKI - 17 kwietnia 2019 roku (środa) – godzina 9:00

 

Pozostałym Rodzicom i Uczniom przypominamy ponadto, że zgodnie z informacjami podanymi na początku roku szkolnego
dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych to:
  -    2 listopada 2018 r.  - Dzień Zaduszny (dzień wolny od nauki z ,
  -  10, 11, 12 kwietnia 2019r.  - Egzaminy gimnazjalne,
  -  15, 16, 17 kwietnia 2019r.  - Egzaminy ósmoklasisty,
  -  30 kwietnia 2019 r. - został odpracowany 23 marca (sobota) Dzień Patrona Szkoły,
  -    2 maja 2019r. - Dzień Flagi Państwowej.
W dniach wolnych od nauki stołówka szkolna nie pracuje. Dla dzieci z klas 1-3 nie mających opieki świetlica szkolna pełni dyżur w godzinach 6:30-16:00.