Prosimy Rodziców dzieci nieobecnych w szkole o nie zgłaszanie nieobecności uczniów na obiadach w stołówce szkolnej. Ze względu na niską frekwencję uczniów odpłatność za obiady będzie naliczania na podstawie obecności w szkole.