Drukuj

W związku z zapowiadanym strajkiem nauczycieli i pracowników oświaty, który rozpocznie się  w przypadku braku porozumienia między rządem a związkami zawodowymi, uprzejmie informuję, że szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy szkoły, przekazane zostały wszystkim Rodzicom i Opiekunom poprzez e-dziennik. W czasie strajku, począwszy od 8.04.2019., zawieszona będzie realizacja podstawy programowej.
Szkoła zapewni uczniom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Stołówka szkolna pracuje normalnie. W przypadku porozumienia i odwołania strajku, organizacja pracy szkoły będzie przebiegać zgodnie z planem.
Za pomocą e-dziennika Rodzice i Opiekunowie będą informowani na bieżąco o wszelkich zmianach. Informacje można uzyskać również telefonicznie w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.30 do 15.00

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Kielar