Serdecznie zapraszam uczniów klas IV-VII do udziału w konkursie „Zaczarowany Świat Origami”

Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni geometrycznej i wiedzy z geometrii przestrzennej, sprawności manualnej i koncentracji oraz kształtowanie zamiłowania do sztuki origami, jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu. Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie powinni indywidualnie lub grupowo wykonać dowolny model w technice origami. Ukończony model należy podpisać (imię i nazwisko, klasa) oraz dostarczyć do nauczyciela matematyki. Prace należy składać do końca kwietnia.
Prace będą ocenianie w następujących kategoriach:
 - uczniowie klas IV,
 - uczniowie klas V,
 - uczniowie klas VI,
 - uczniowie klas VII.
Kryteria oceniania:  estetyka wykonania,  trudność i złożoność pracy,  dobór koloru i papieru,  oryginalność modelu.