28 marca w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Sanoku odbył się finał konkursu „Wir sind im Herzen Europas” pod patronatem Burmistrza Miasta Sanka, w którym wzięło udział 10 uczniów-zdobywców największej ilości punktów w części pisemnej.
Z naszej szkoły do II etapu konkursu zakwalifikowało się 3 osoby Julia Śpiewak z klasy 8a oraz chłopcy z klasy 3 a gimnazjum: Ernest Mołczan i Krzysztof Kopiec. Podczas finału sprawdzana była umiejętność dłuższego wypowiadania się na wylosowany temat i reakcje językowe w różnych sytuacjach. Każdy uczeń miał także obowiązek przedstawienia krótkiej autoprezentacji w języku niemieckim.
Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali bardzo wysoki poziom językowy i jesteśmy z nich dumni. Szczególne gratulacje składamy uczniowi Ernestowi Mołczan, który w nagrodę wyjedzie do miasta partnerskiego - Reinheim. Wyjazd do Niemiec jest znakomitą nagrodą oraz okazją do dalszego doskonalenia umiejętności językowych.
Opiekunem ucznia była p. Magdalena Jasińska-Skoczypiec.

Serdecznie gratulujemy!!!