Niektórzy uczniowie uważają, że matematyka jest trudnym przedmiotem. Ciągle liczby, cyfry, równania… Jednak w naszej szkole uczenie matematyki staje się ciekawsze. Uczniowie realizują projekty matematyczne, dzięki którym przyswajanie treści staje się łatwiejsze. Praca metodą projektu rozwija w uczniach aktywność, samodzielność, przedsiębiorczość i kreatywność. Uczniowie sami lub z pomocą nauczyciela szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania, dokonują wyborów, podejmują decyzje. Czują się jak badacze i odkrywcy, odnajdują radość w nauce. Projekt wiąże się ze zdobywaniem wiedzy i z kształtowaniem umiejętności poprzez działanie. Realizacja danego przedsięwzięcia pokazuje też, jak ważna jest współpraca w trakcie wykonywania różnych zadań. Okazuje się ona najefektywniejszym sposobem pokonywania trudności i rozwiązywania problemów. Praca tą metodą rozwija również poczucie odpowiedzialności. Klasa 4a realizowała projekt zatytułowany „Kwadratowy świat”. Na podstawie zdobytej wiedzy o własnościach kwadratów
i prostokątów uczniowie projektowali obrazek złożony z tych figur. Okazało się, że nie tak łatwo narysować te czworokąty na papierze bez kratek, a jeszcze trudniej wyciąć. Jednak pomysłowość dzieci nie zna granic i uczniowie wykonali ciekawe i oryginalne prace. Klasa 5a na lekcjach matematyki poznawała tajemnice trójkątów i realizowała projekt „W świecie trójkątów”. Uczniowie jeszcze raz udowodnili, że ich wyobraźnia i pomysłowość nie znają granic. Natomiast klasa 6b pracowała w grupach nad projektem „Diagramy procentowe”. Każdy zespół przechodził przez kilka etapów, jednak efekty pracy okazały się zadawalające.  Przed uczniami kolejne projekty matematyczne, aby ich rezultaty okazały się tak samo ciekawe.