Świetlica szkolna jest miejscem, gdzie uczniowie mają zapewnioną zorganizowaną opiekę wychowawczą. Jako placówka opiekuńczo-wychowawcza wspomaga szkołę w procesie dydaktyczno-wychowawczym dążąc do wszechstronnego rozwoju uczniów. Świetlica szkolna w SP3 czynna jest codziennie w godzinach 6:30-16:30. W tym czasie opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy świetlicy. Dzieci mają możliwość odrobienia zadania domowego, odpoczynku po nauce, a także zjedzenia ciepłego, świeżego obiadu na szkolnej stołówce. Ponadto mogą brać udział w organizowanych przez wychowawców różnorodnych zajęciach: plastyczno-technicznych, ruchowych, sportowych, czytelniczych, umysłowych czy też komputerowych. "Świetliczki" podczas wycieczek poznają roślinki, uczą się jak uprawiać zdrowe warzywa. Poznają tańce, uczą się grać i śpiewać na instrumentach muzycznych.
Największą popularnością wśród dzieci cieszą się zajęcia plastyczno-techniczne, na których dzieci wykonują ciekawe prace różnymi technikami plastycznymi. Doskonalą swoje umiejętności manualne oraz ozdabiają pięknymi pracami gazetkę w świetlicy. W świetlicy odbywają się również okolicznościowe imprezy, konkursy i zabawy. Uczniowie przebywający w świetlicy mają również możliwość skorzystania z XBOX-a oraz z komputerów z dostępem do internetu. Dużym zainteresowaniem cieszą się wszelkie gry edukacyjne. Atmosfera w świetlicy jest niezwykle przyjazna, dzięki czemu dzieci bardzo dobrze się w niej czują. Uczniowie dobrze się nawzajem poznają, nawiązują przyjaźnie, a także uczą się współżycia w grupie oraz współpracy i współdziałania. Pod czujnym okiem wychowawców odrabiają zadania domowe. Bezpiecznie mogą spędzić czas po lekcjach w oczekiwaniu na powrót rodziców z pracy.
Obecnie ze świetlicy korzysta 106 uczniów z klas I-IV. Świetlica szkolna przyjmuje zapisy dzieci na przyszły rok szkolny.