Główne cele konkursu to:

  • popularyzacja wiedzy z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i informatyki,
  • doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
  • doskonalenie współpracy uczniów  w zespole,
  • motywowanie uczniów zdolnych do prezentowania swojej wiedzy poza szkołą.

Szkoły biorące udział w konkursie przeprowadzają eliminacje szkolne. Test obejmuje następujące przedmioty i zagadnienia: matematyka, informatyka, fizyka, chemia, biologia, geografia i umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Szkolna Komisja Konkursowa dokonuje oceny testów i wybiera 3 uczestników z największą liczbą punktów, którzy będą stanowić reprezentację szkoły, a ich wyniki przesyła do organizatora konkursu. Eliminacje szkolne należy przeprowadzić w dniu 28 lutego o godzinie 10.00. 

Zgłoszenia do eliminacji szkolnych (klasy VIII SP i III gimnazjum) do 26 lutego u p. Małgorzaty Jezior.
Po zebraniu wszystkich wyników eliminacji szkolnych organizator konkursu tworzy listę rankingową drużyn.  Do następnego etapu konkursu przechodzi 10 najlepszych szkół w województwie.

11 marca 2019 roku do godziny 20.00 na stronie konkursu organizator poda listę szkół zakwalifikowanych do finału konkursu.  O uczestnictwie w wielkim finale konkursu decyduje łączna liczba punktów uzyskana przez zgłoszoną reprezentację.
Szczegółowe zagadnienia do konkursu dostępne na stronie www.megamozgi.cba.pl