Tegoroczne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu przypadają na 5 lutego, w związku z tym w klasach pierwszych została przeprowadzona lekcja dotycząca niniejszych międzynarodowych obchodów. Zajęcia te miały na celu przekazanie uczniom informacji dotyczących zagrożeń i korzyści wynikających z korzystania z Internetu. Młodzi użytkownicy Sieci poznali zasady jak bezpiecznie korzystać z Internetu, a także jak reagować na niebezpieczeństwa internetowe.
Pojawił się zatem pomysł na konkurs na pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką „Bezpieczny Internet”, którą należy dostarczyć do pań wychowawczyń do 8 lutego. Prace należy opisać: imię, nazwisko oraz klasa ucznia.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po feriach.

Powodzenia! :-)