Człowiek jest wielki nie przez to, że posiada, lecz przez to kim jest,
Nie przez to co ma,  lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
Jan Paweł II

W dniu 11 stycznia 2019 roku w naszej szkole odbył się Charytatywny Koncert Noworoczny, którego celem była zbiórka funduszy dla Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego.
Punktualnie o godzinie 17.00 Pani Dyrektor Małgorzata Kielar przywitała wszystkich zgromadzonych na tę uroczystość gości, pośród których wymienić należy: Burmistrza Miasta Sanoka Pana Tomasza Matuszewskiego, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Panią Irenę Penar, przewodniczącego Rady Rodziców Pana Damiana Biskupa, przedstawiciela Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie Panią Barbarę Milczanowską, jak też  tłumnie przybyłych rodziców, uczniów oraz pracowników naszej szkoły.
Po krótkim powitaniu Pani Dyrektor zaprosiła całą widownię do ponownego, wspólnego przeżywania Magii Świąt Bożego Narodzenia.
Tłumnie zebrana publiczność otrzymała mnóstwo wrażeń artystycznych przygotowanych przez dzieci i młodzież naszej szkoły. Scenę wypełnili młodzi wykonawcy z klas 1-3, przedstawiciele klas 4, 7, 8, klasy 3 gimnazjalnej, jak też nauczyciele naszej szkoły.
Piękna scenografia, ciekawa aranżacja, jak też bardzo wysoki poziom artystyczny prezentowanych kolęd, sprawił, że czas upłynął bardzo szybko.
Podczas koncertu odbyła się sprzedaż ciast upieczonych przez rodziców uczniów naszej szkoły oraz posiłków przygotowanych i w całości zasponsorowanych przez Państwo Katarzynę i Tomasza  Gadomskich z Chaty Starych Znajomych.  Cały dochód w kwocie 2775 zł został w całości  przekazany na rzecz Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego.
W imieniu Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3 w Sanoku oraz Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie, szczególne słowa wdzięczności kierujemy do głównych organizatorek tej wyjątkowej imprezy Pań: Barbary Koryto i Marty Poznańskiej, które włożyły bardzo dużo pracy i serca w przygotowanie całej uroczystości, do nauczycieli p. Łukasza Kota i Adama Florka za poświęcony czas w przygotowanie koncertu.
Serdecznie dziękujemy rodzicom, którzy przygotowali  wyśmienite wypieki. Państwu Gadomskim za smaczne świąteczne potrawy oraz nauczycielom i uczniom, którzy w najmniejszym nawet stopniu przyczynili się do zorganizowania całej uroczystości.

Dziękujemy za otwarte serca i pomoc.