1. Warunki uczestnictwa:
  - W konkursie biorą udział indywidualne osoby (uczniowie klas 4 - 8 oraz klas 3 gimnazjum).
  - Każdy uczestnik przygotowuje kartkę świąteczną w języku angielskim lub w języku niemieckim wykorzystując dowolną technikę.
  - Format prac dowolny.
 2. Termin i miejsce dostarczania prac:
  
20 grudnia 2018r. /  nauczyciele języków obcych
3. Opis prac:
  - Prace należy opisać na odwrocie: Imię i Nazwisko autora, klasa.
4. Zasady oceniania:
- Prace oceni Komisja Konkursowa w składzie:
     * nauczyciele języków obcych – pod względem poprawności językowej,
     * nauczyciel plastyki – pod względem doboru technik plastycznych i ogólnego wyrazu artystycznego.
     * Najlepsze prace zostaną nagrodzone dyplomami.
     * Komisja dokona oceny prac wg następujących kryteriów: poprawność językowa, pomysłowość, sposób wykonania, ogólny wyraz artystyczny,dobór technik plastycznych.

 ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE