Informujemy, że należność za obiady w miesiącu grudniu wynosi 63,00 zł.
Pieniądze proszę wpłacać do 07.12.2018 r.
Należność za obiady można wpłacać u kierownika świetlicy lub  przelewem na konto:

29 8642 1184 2018 0070 7664 0005

W tytule wpłaty należy podać: Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Stróżowska 4, 38-500 Sanok, nazwisko i imię dziecka, klasa oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.
Nieobecność na obiadach należy zgłaszać do godz. 900, wówczas należność za obiady zostanie odliczona. Tel. do szkoły 13 46 31 071. Wpłatę na świetlicę – 5,00 zł proszę  wpłacać u kierownika świetlicy lub  wychowawców.