We wtorek, 27 listopada w naszej szkole odbyła się piękna uroczystość pod hasłem  „Popołudniowe spotkanie z poezją i pieśnią – Ojczyzno ma…”. Uczniowie z klas czwartych i piątych wystąpili z programem opracowanym przez panie bibliotekarki: Lesławę Król i Urszulę Wieczorek, przez polonistkę Panią Ewę Gawlewicz, w przygotowaniu recytatorów pomogła Pani Małgorzata Bieda. Duży udział w przedstawieniu miał Pan Piotr Marczak, który pracował przy dekoracji i nagłośnieniu. Występy obejrzeli Goście, a było Ich wielu. Wszystkie miejsca na widowni były zajęte. Przybyli: Pani Dyrektor Małgorzata Kielar, Pan Dyrektor Marek Wojtowicz, Rodzice uczniów, ich Babcie i Dziadkowie oraz Rodzeństwo. Widzowie otrzymali kotyliony wykonane przez p. Ewę Gawlewicz i p. Urszulę Wieczorek. Piękna recytacja i poruszające wykonanie pieśni patriotycznych dostarczyły wszystkim wielu wzruszeń. Występujący uczniowie zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Program ten był jakby podsumowaniem wszystkich przedsięwzięć i zadań, jakich podjęli się i wykonali nauczyciele i uczniowie naszej szkoły w setną Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.