W dniu 13 listopada 2018r. grupa 48 uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 (klasy 7,6 i 3 klasy oddziałów gimnazjalnych) pod opieką Pań: Marty Poznańskiej, Agnieszki Nagórny i Anety Niemiec – Czopor uczestniczyła w warsztatach Języka angielskiego prowadzonych w ramach Nauki bez Granic (Europejskiego Programu Edukacyjnego). Warsztaty o tematyce: The United Kingdom oraz English or Cornish? odbyły się w Rzeszowie. Prowadził je Laslie Park, który jest nauczycielem i muzykiem, mieszkającym w południowo-wschodniej Anglii. Jego pasją jest uczenie się języków, których zna kilka oraz przekazywanie swojej wiedzy innym.
Zajęcia przybliżyły uczniom wiedzę na temat Wielkiej Brytanii, Wysp brytyjskich jak też hrabstwa Cornwall.  Młodzież  poznała zwroty języka celtyckiego , którym jest Cornish.  Miała możliwość przeprowadzenia krótkiego dialogu w tym języku, jak też zadawania  prostych  pytań .  Odbyły krótką wycieczkę do rodzinnego miasta Lesliego Tavistock in Devon.
Warsztaty były swojego rodzaju wydarzeniem edukacyjnym, integrującym nauczanie języka  z historią i tradycjami Wielkiej Brytanii.