30.10.2018 r. w siedzibie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie odbyła się wojewódzka konferencja Kreatywność – szkoła po drugiej stronie lustra. Ciekawy temat przyciągnął przedstawicieli wielu podkarpackich szkół, wśród ponad 200 uczestników byli nauczyciele różnych przedmiotów. Naszą szkołę reprezentowały p. dyrektor M. Kielarp. A. Leszczyńska. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów jest nie tylko jednym z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019, ale przede wszystkim priorytetem dla szkół pragnących zapewnić swoim uczniom nowoczesną edukację i dobre perspektywy w przyszłej karierze zawodowej. Po otwarciu konferencji przez panie: Małgorzatę Rauch – Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Ewę Leniart - Wojewodę Podkarpackiego tematyka spotkania została wspaniale ukazana przez uczniów w etiudzie teatralnej „Alicja w krainie czarów”, gdzie pokazano dwie klasy: dawną i nowoczesną - poszukującą i aktywną. Uczestnicy wysłuchali wystąpień ekspertów: dr hab. Jana Fazlagića z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, p. Macieja Winiarka, Dyrektora TOCFE na Polskę oraz p. Michała Malinowskiego, pedagoga, pisarza i dyrektora Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści w Konstancinie. Przedstawili oni kreatywność i innowacyjność w edukacji z różnych perspektyw: organizacyjnej, teoretycznej, praktycznej, a także ekonomicznej w kontekście przyszłego kształcenia i zatrudnienia absolwentów. Na zakończenie odbyła się dyskusja z udziałem praktyków: dyrektora szkoły, nauczyciela, ucznia szkoły ponadgimnazjalnej oraz uczestników konferencji. Na uwagę zasługiwała ciekawa i rzeczowa opinia ucznia, który podkreślił, że kreatywność i innowacyjność jest w nowoczesnej szkole niezbędna, ale młodzież potrzebuje także nauczyciela jako przewodnika i eksperta przekazującego konkretną wiedzę. Myślę, że nasza szkoła prezentuje ten kierunek kształcenia na wysokim poziomie. Nie brakuje twórczych inicjatyw na lekcjach, zajęciach i konkursach. Wielu nauczycieli promuje samodzielne działania uczniów, zachęca do aktywności, należy więc doceniać i kontynuować taki sposób pracy z uczniami.