W dniu 5 października 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na ucznia.
Ślubuję być dobrym uczniem, dbać o dobre imię szkoły, uczyć się pilnie i być dobrym kolegą. Swym zachowaniem i nauką będę sprawiać radość rodzicom i nauczycielom – ślubowało 44 uczniów.
Uroczyste ślubowanie odbyło się na sali teatralnej szkoły. Dzieci rozpoczęły uroczystość wspaniałym występem artystycznym, który zachwycił wszystkich zebranych.
Po części artystycznej nastąpiło długo oczekiwane ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej, którego dokonali: pani dyrektor Małgorzata Kielar, pani wicedyrektor Anna Grzebień, oraz pan wicedyrektor Marek Wojtowicz.
W uroczystości, jak co roku, wzięli udział dumni rodzice. Pani dyrektor złożyła pierwszakom gorące gratulacje w tym, jakże ważnym dla nich dniu. Życzyła wielu sukcesów w dalszym zdobywaniu wiedzy. Każdy pierwszak otrzymał upominki ufundowane przez Radę Rodziców. Poza tym każdemu został wręczony Dyplom Pasowania na Ucznia oraz słodkości. Na zakończenie zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie, dzieci wraz z rodzicami i wychowawczyniami udały się na poczęstunek. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci każdego pierwszaka.

Pierwszak – jak to dumnie brzmi!