W dniu 05.10.2018r  klasa 4b w ramach realizacji  planu wychowawczego spotkała się z dwoma Paniami policjantkami. Panie wyjaśniły uczniom min. jak należy zachowywać się w relacjach z osobami nieznajomymi czy też w bezpośredniej bliskości jezdni. W trakcie rozmowy, starały się kształtować u dzieci postawę rozwagi i ostrożności w różnych innych sytuacjach. I tu mając na celu przeciwdziałaniu demoralizacji i przestępczości , policjantki wyjaśniły uczniom wiele pojęć związanych ze zjawiskiem przemocy w sieci i nie tylko, a były to :

  • Przemoc werbalna (ośmieszanie, straszenie )
  • Publikowanie w sieci ośmieszających filmów, zdjęć wbrew woli dziecka
  • Tworzenie anonimowych kont i podszywanie się pod inne osoby
  • Cyberprzemoc
  • Uzależnienie od Internetu

Tematem pogadanki było przede wszystkim bezpieczeństwo, zagrożenia internetowe, niebezpieczne treści i kontakty, konsekwencje prawne niewłaściwych zachowań, procedury reagowania wobec sprawcy przemocy.  Jak wiadomo dla dzieci i młodzieży z pokolenia e-generacji Internet jest nie tylko źródłem informacji czy rozrywki, ale staje się także coraz ważniejszym, a niekiedy głównym i autonomicznym środowiskiem społecznego funkcjonowania, więc kwestia bezpieczeństwa korzystania z nowoczesnych technologii przez najmłodszych staje się coraz ważniejszym zagadnieniem wychowawczym.
Uważamy, że pogadanka profilaktyczna w dużym stopniu może przyczynić się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Pogadanka policjantów dotycząca m.in. odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z Internetu może także stanowić impuls do kształtowania postawy moralnej i społecznej młodego człowieka. Na  pewno swoista lekcja prawa pozytywnie wpłynie na zachowanie uczniów w szkole i poza placówką.