Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 informuje, że w dniu 19 września 2018 roku (środa) odbędą się spotkania z rodzicami uczniów.

Harmonogram spotkań rodziców z wychowawcami:

Klasy  1 - 3  –  godzina 16:30
Klasy  4 - 8  –  godzina 17:00
Klasy 3 Gimnazjum – godzina 18:00

O godzinie 17:30 zapraszamy wszystkich rodziców uczniów klas 3 gimnazjum i 1 klas szkoły podstawowej do salki teatralnej w holu głównym na krótkie szkolenie na temat „Korzystania z dziennika elektronicznego Vulcan”. Szkolenie prowadzi wicedyrektor Anna Grzebień.

Edukacja wczesnoszkolna – godzina 16:30

Klasa

Nazwisko wychowawcy

NR SALI

1a

Elżbieta Wędrychowicz

Segment B piętro I sala nr 7 ( B107)

1b

Ewa Milczanowska

Segment  B parter sala nr 7 ( B007)

2a

Barbara Koryto

Segment B piętro I sala nr 6 ( B106)

2b

Jolanta Abram

Segment B piętro sala nr 5 ( B105)

3a

Barbara Pytlowany

Segment B piętro sala nr 4 ( B004)

3b

Elżbieta Kuzicka

Segment B parter sala nr 4 ( B004)

 Klasy 4- 8 – godzina 17:00

Klasa

Nazwisko wychowawcy

   NR SALI

 4a

Agnieszka Dereń

Segment A piętro I sala nr 5 ( A105)

 4b

Marta Poznańska

Segment B  parter sala nr 3 ( B003)

 4c

Agata Midura

Segment A piętro I sala nr 6 ( A106)

 5a

Aneta Niemiec Czopor

Segment B piętro II sala nr 2 ( B202)

 5b

Bożena Pałys

Segment B piętro II sala nr 3 ( B203)

6a

Renata Pawlecka

Segment A piętro II sala nr 10 ( A210)

6b

Małgorzata Bieda

 Segment A piętro II sala nr 11 ( A211)

7a

Karolina Ciskowska – Majka

Segment A piętro I sala nr ( A003)

7b

Magdalena Jasińska – Skoczypiec

Segment A piętro II sala nr 8 ( A208)

7c

Anita Leszczyńska

Segment B  piętro II sala nr 7 ( B207)

8a

Katarzyna Krawiecka

Segment A piętro II sala nr 9 ( A209)

8b

Zdzisława Janowska

Segment A  piętro I sala nr 4 ( A104)

Oddziały gimnazjalne – 18:00

Klasa

Nazwisko wychowawcy

   NR SALI

 3A

Małgorzata Jezior

Segment A piętro I sala nr 4 ( A 104)

 3B

 Agnieszka Nagórny

Segment A piętro II sala nr 11 ( A 211)

 3C

Dagmara Zulewska

Segment A piętro I sala nr 5 ( A 105)