Zapraszamy na spotkanie organizacyjne świetlicy socjoterapeutycznej w dniu 14 września 2018r. (piątek) o godz. 14:30 w sali przy szatniach.

Prowadzące zajęcia: Ewa Żytka-Rydosz, Ewa Błażejewska