Zapraszamy uczniów klas I-III na zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest skierowanie od lekarza z opisem wady postawy. Zaświadczenia prosimy składać w sekretariacie szkoły.