Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 3 w Sanoku miała miejsce na podwórku przed budynkiem szkoły w dniu 3 września.
Zebranych przywitał swoją obecnością Poczet Sztandarowy, po czym odśpiewano hymn państwowy. Następnie głos zabrała Pani dyrektor, mgr Małgorzata Kielar, która uroczyście powitała Pana Burmistrza Miasta Sanoka, Tadeusza Pióro, przedstawiciela Rady Rodziców, Pana Damiana Biskupa, dyrekcję szkoły, zgromadzonych nauczycieli, rodziców i uczniów. Szczególnie ciepłe słowa skierowała do gimnazjalistów, których powitała w nowym budynku, życząc im dobrego samopoczucia, efektywnej pracy i doskonale zdanych egzaminów końcowych, decydujących o wyborze przyszłej szkoły średniej. Swoją uwagę skierowała również do pierwszoklasistów rozpoczynających naukę w murach tej szkoły. Pani dyrektor podkreśliła, by rozwijali tu swoje zainteresowania, przeżyli wiele przyjemnych chwil, spotkali przyjaciół oraz zgłębiali wiedzę i umiejętności wykorzystywane na dalszym etapie kształcenia. Wszystkim uczniom i nauczycielom życzyła owocnej pracy, wielu sukcesów i wytrwałości w dążeniu do celu.
Z kolei głos zabrał Pan Burmistrz, Tadeusz Pióro, który również wszystkim zgromadzonym życzył m.in. sukcesów w konkursach przedmiotowych i ogólnopolskich oraz efektywnie zdanych egzaminów końcowych ósmoklasistom i gimnazjalistom, decydujących o wyborze szkoły średniej, czyli przyszłej drogi życiowej, nauczycielom natomiast wytrwałości w pracy i sukcesów zawodowych.
Po krótkich przemówieniach odśpiewano pieśń szkoły oraz odprowadzono Sztandar. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klasopracowni, uważając rok szkolny 2018/2019 za rozpoczęty.