Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 im. T. Kościuszki w Sanoku informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 wszystkie podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klas 1-8 oraz 3 klas gimnazjum zostaną zakupione przez szkołę i przekazane uczniom na początku nowego roku szkolnego.

Obowiązkiem rodziców jest jedynie zakupienie podręczników do nauki religii.

Klasa

Autor

Podręcznik

Wydawnictwo

1

Red. Ks. P. Goliszek

„Jesteśmy rodziną Pana Jezusa”
Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej.

GAUDIUM

2

Red. Ks. P. Goliszek

„Kochamy Pana Jezusa”
Podręcznik dla II klasy szkoły podstawowej

GAUDIUM

3

Red. Ks. P. Goliszek

„Przyjmujemy Pana Jezusa”
Podręcznik dla III klasy szkoły podstawowej

GAUDIUM

4

Red. Ks. W. Janiga

„Jestem chrześcijaninem”
Podręcznik do religii dla 4
Karty pracy do religii dla 4 klasy szkoły podstawowej

GAUDIUM

5

Red. Ks. W. Janiga

„Wierzę w Boga”
Podręcznik do religii dla 5
Karty pracy do religii dla 5 klasy szkoły podstawowej

GAUDIUM

6

Red. Ks. W. Janiga

„Wierzę w Kościół”
Podręcznik do religii dla klasy 6
Karty pracy do religii dla 6 klasy szkoły podstawowej

GAUDIUM

7

Red. Ks. P. Mąkosa

„Spotykam Twoje Słowo”
Podręcznik do religii dla 7 klasy
Karty pracy do religii

GAUDIUM

8

Red. Ks. P. Mąkosa

„Z Tobą idę przez życie”
Podręcznik do religii dla 8 klasy
Karty pracy do religii

GAUDIUM

III

gimnazjum

Red. Ks. P. Mąkosa

„Żyję Twoją Miłością”
Podręcznik do religii dla III klasy gimnazjum
Karty pracy do religii dla 3 klasy gimnazjum

GAUDIUM