Zajęcia Koła Języka Angielskiego w tym roku szkolnym to nauka połączona z dobrą zabawą. Uczestnicy rozwijali i doskonalili swoje umiejętności językowe, przygotowywali się do konkursów międzyszkolnych i szkolnych, korzystali z ciekawych materiałów: filmów video, prezentacji PowerPoint, różnorodnych aplikacji do nauki języka oraz utrwalania wiadomości: Kahoot!, Learning Apps, Quizlet, WordArt, Jeopardy oraz zasobów wydawnictw edukacyjnych, BBC Learning English, British Council, The Big Challenge i wielu innych. Uczniowie korzystali z planszowych gier edukacyjnych: 5 Seconds, BrainBox, Funny Board Game oraz przygotowali piosenki na występ przed międzyszkolnym konkursem „British or American”. Na zajęciach koła wykonany został projekt „Spring and Easter”, w którym zaprezentowano słownictwo związane z wiosną i Wielkanocą. Podsumowaniem zajęć była wycieczka do Młodzieżowego Domu Kultury na warsztaty plastyczno – językowe zorganizowana przez p. A. Leszczyńską. Uczniowie wykonali tam różnymi technikami prace plastyczne ukazujące zabytki Londynu i popularne symbole tego miasta. Prace te mają być częścią gry edukacyjnej, którą możemy wykorzystać w przyszłym roku. Ponieważ pogoda nam sprzyjała wycieczkę, a tym samym zajęcia koła, zakończyliśmy wyjściem na lody.