„Wincenty Pol w rękopisie” to wspólne dzieło Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie Filia w Sanoku, Koła Naukowego Fotografii Przyrodniczej FOTOsynteza oraz  Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu. W roku 2017 mija 210 rocznica urodzin poety. Celem książki rękopiśmiennej jest przypomnienie twórczości Wincentego Pola, promocja regionów oraz zacieśnianie więzi między sąsiedzkimi regionami Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Klasa 3b  wzięła  udziału w tworzeniu  tejże rękopiśmiennej  książki i tym samym w  promowaniu twórczości Wincentego Pola. Jakie były zasady uczestnictwa? Otóż każde dziecko z klasy 3b miało za zadanie przepisać bardzo starannie, własnoręcznie fragment działa Wincentego Pola „Pieśń o ziemi naszej” na białej kartce papieru formatu A 5. Przepisane przez ucznia wersety zostały podpisane  imieniem i nazwiskiem z podaniem nazwy instytucji, w naszym przypadku nazwy klasy i szkoły. Wszystkie zgromadzone fragmenty utworzyły całość i zapisano je w wersji elektronicznej. Do książki dołączono fotografie miejsc z terenu Bieszczadów oraz Beskidu Niskiego związane z Wincentym Polem. Nadmienię, że do tej akcji przyłączyły się środowiska edukacyjne, kulturalne, społeczne z powiatu sanockiego oraz bieszczadzkiego, m.in. Rektor PWSZ w Sanoku, dyrektorzy wszystkich typów szkół, przedszkoli, radni, KPP, Straż Miejska, pracownicy muzeów i Bieszczadzkiego Parku Narodowego, przedstawiciele instytucji, towarzystw  publicznych i wiele innych.