Dyrekcja szkoły serdecznie zaprasza rodziców przyszłych uczniów klas pierwszych na spotkanie organizacyjne w dniu
5 czerwca 2018r. o godzinie 16:30 na holu szkolnym.
Na spotkaniu przedstawione zostaną listy uczniów poszczególnych klas i przyszli wychowawcy pani Ewa Milczanowska i Elżbieta Wędrychowicz.

Jak dobrze przygotować dziecko przed pójściem do szkoły? - Autor: pani Barbara Koryto