W dniu 9 maja 2018 r. dzieci z klasy 1a i 1b uczestniczyły w wycieczce do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku. Na miejscu zapoznały się z pracą strażaków, oglądały stanowisko kierowania oraz różne rodzaje samochodów strażackich i ich wyposażenie. Najbardziej interesował ich sprzęt ratowniczy, który strażacy używają w codziennej pracy ratując zdrowie i życie ludzkie. Przekonali się, jak trudna , a zarazem potrzebna i odpowiedzialna jest praca strażaków.
Następnie brały udział w zajęciach na sali edukacyjnej „Ognik”, gdzie strażak – instruktor zaprezentował im różne sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarowego. Uczyły się jak należy udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, jak postępować z urządzeniami elektrycznymi oraz przebywały w symulowanym pomieszczeniu „zadymionym”.
Na zakończenie każdy uczeń otrzymał imienny certyfikat, świadczący o dobrej znajomości zasad bezpieczeństwa, a także pamiątkowe odblaski. W podziękowaniu dzieci wręczyły strażakom samodzielnie wykonane laurki i złożyły życzenia z okazji Dnia Strażaka.
Dziećmi opiekowały się panie: Barbara Koryto, Katarzyna Pelczarska i Jolanta Abram.