Dyrekcja Gimnazjum nr 3 informuje, że w  dniu 17 maja (czwartek) 2018 roku odbędą się spotkania z rodzicami.
Godzina: 16:30 w sali nr 14 pedagogizacja dla rodziców uczniów klas drugich w ramach programu profilaktycznego Archipelag Skarbów.
Czas trwania:
  około  30   minut.
W spotkaniu uczestniczą wychowawcy klas 2 oraz pedagog szkolny.
Harmonogram spotkań rodziców z wychowawcami  

 Klasa

Dzień

Nazwisko wychowawcy

Nr sali

Godzina

2a

17 maja

Joanna  Łącka

15

17:00

2b

17 maja

Agnieszka Nagórny

7

17:00

2c

17 maja

Dagmara Zulewska

4

17:00

3a

17 maja

Renata Pawlecka

11

17:00

3b

17 maja

Katarzyna Krawiecka

13

17:00

3c

17 maja

Aneta    Czopor

14

17:00

3d

17 maja

Ryszard Koźma

16

17:00

Poruszane tematy na spotkaniu z rodzicami

  1. Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach na koniec roku szkolnego
  2. Analiza frekwencji uczniów na zajęciach.
  3. Indywidualne rozmowy z rodzicami.
  4. Sprawy różne.


Program profilaktyczny Archipelag Skarbów zaplanowany jest w dniach

17 – 18 maja 2018 roku ( czwartek, piątek)
Miejsce: salka katechetyczna na plebanii
Cza trwania: 9:00 – 13:00
Udział biorą wszystkie klasy drugie