WYNIKI KONKURSU NA "NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ w JĘZYKU ANGIELSKIM i NIEMIECKIM"

Kartka w języku angielskim:
I miejsce:
  Patryk Zarzyczny – klasa 2c
II miejsce: Patryk Łuczejko – klasa 2c

Kartka w języku niemieckim:
I miejsce:    Patryk Zarzyczny – klasa 2c
II miejsce:   Vanessa Szczudlik – klasa 2c
III miejsce:  Mateusz Putyra - klasa 2a
                      Patryk Łuczejko – klasa 2c

Gratulujemy!!!