11 kwietnia 2018 r. w naszej szkole odbył się, już po raz drugi Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Zdrowiu. Wzięli w nim udział uczniowie SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4. Każda ze szkół wytypowała po trzech przedstawicieli z klas piątych. Konkurs ten, opracowany przez p. Agatę Midurę i p. Karolinę  Ciskowską – Majka składał się z dwóch części. W pierwszej, uczniowie rozwiązywali test, który obejmował treści programowe dotyczące zdrowia. W drugiej części, uczniowie pracowali w grupach i mieli do wykonania wiele ciekawych zadań – rozwiązywali krzyżówkę, układali hasła i puzzle oraz rozpoznawali smaki owoców i warzyw. Wszystkie zadania dotyczyły zdrowego trybu życia, który ma ogromny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu.

Zwycięzcami konkursu indywidualnego – test wiedzy o zdrowiu zostali:

I miejsce - Wiktoria Urban SP nr 4
II miejsce -  Zuzanna Gwóźdź SP nr 3
III miejsce - Milena Bonk SP nr 2
Po zsumowaniu punktów uzyskanych przez drużyny poszczególnych szkół w pierwszej i drugiej części zwycięską szkołą okazała się SP nr 4. Drugie  miejsce zajęła SP nr 2, a trzecie – SP nr 3.
Nagrody, które zostały zakupione z funduszy Rady Rodziców, wręczyła p. dyrektor Małgorzata Kielar. Na zakończenie odbyło się wspólne spotkanie – zdrowy poczęstunek – degustacja owsianych ciasteczek i soczków owocowych.