Dyrektor szkoły informuje, że dnia 18 kwietnia 2018r. odbędą się spotkania z rodzicami uczniów klas I-VII.

Klasy I-III godzina 16:30

Klasy IV-VII godzina 17:00