1.OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA SANOKA
o zamiarze przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany
granic administracyjnych Miasta Sanoka-
https://bip.um.sanok.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-2237-10589

2.Uchwała Nr XXXVII/294/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych
Miasta Sanoka i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami -
  https://bip.um.sanok.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-2237-10590

3.List Burmistrza Miasta Sanoka -
https://bip.um.sanok.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-2237-10591

4. Ankieta konsultacyjna -
https://bip.um.sanok.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-2237-10592