Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Klasa 1a

Wychowawca: Elżbieta Wędrychowicz

Rok szkolny 2018/2019